KDO SMO
INFOCENTER
 
 
     
  
Infocenter


INFOCENTER

je informacijska točka, kjer zbiramo, hranimo in posredujemo informacije z različnih področij (socialnega, zdravstvenega, pravnega, športnega, izobraževalnega, prostovoljnega dela,
idr. na območju Obsotelja in Kozjanskega) zainteresiranim, ki želijo dvigniti kvaliteto bivanja
starejših, bolnih in invalidnih oseb.

 

Infocenter podpira Evropski socialni sklad
 

  

SVETOVANJE V STISKI

V infocentru je v času uradnih ur možnost brezplačnega svetovanja. Pomoč nudi socialna delavka z bogatimi izkušnjami na področju dela s starejšimi. Zagotavljamo vam zasebnost, varnost in usmerjen pogovor k iskanju najboljših rešitev.
  

POMOČ PRI UREJANJU SOCIALNO VARSTVENIH PRAVIC
  
Brezplačno vam pomagamo pri urejanju varstvenih dodatkov, oprostitev plačil..., posredujemo vam informacije o prostih mestih v domovih in njihovih cenikih, pomagamo vam pri namestitvi v dom starejših.


 

 
     
 
 
     
 

Gerontološko središče Podčetrtek, vse pravice pridržane 2010©