KDO SMO
 
 
 
    Cilji in vizija
    Reference
    Kje smo
 

Kdo smo / Reference
 
  
    
  
REFERENCE
  

Socialne oskrbovalke in pogodbeni izvajalci (fizioterapevt, maserka, pedikerka in frizerka) imajo veliko izkušenj na svojem področju ter ustrezno strokovno podlago, vse pa odlikuje srčnost in odprtost.

Vodja storitev je socialna delavka, samostojna svetovalka iz področja gerontologije, ki je svojo strokovno pot pričela na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, nadaljevala v Pegazovem domu v Rogaški Slatini in za omenjeno občino vodila in koordinirala socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Z željo ustvariti organizacijo, ki nudi kvalitetne programe in storitve starejšim v Obsotelju in Kozjanskem, je ustanovila Center za pomoč starejšim.

Spisek referenc:

  Diploma za organizatorja mreže medgeneracijskih programov za kakovostno starost.
  Diploma za družabnike z osamljenim starim človekom.
  Diploma za voditelje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje.
  Predavanje na Socialni zbornici Slovenije: Možnosti aktivnega družbenega vključevanja
    starih ljudi.
  Predavanje na 4. psihogeriatričnem srečanju: Zdravstveni, pravni in etični vidiki obravnave
    oseb z demenco.
  Udeležba na seminarju: Vizija in izzivi dela na področju socialne oskrbe na domu.
  Sodelovanje v strokovnem aktivu vodij in koordinatork pomoči na domu Celjske regije.
  Aktivno sodelovanje na posvetu: Starejši za višjo kakovost življenja doma - kaj lahko naredimo     nevladne organizacije skupaj.
  Referat na 2. Kongresu socialnega dela z mednarodno udeležbo.
  Udeležba v strokovnem programu: Kdaj so odprta vrata? Vedno!


 

 
     
 
 
     
 

Gerontološko središče Podčetrtek, vse pravice pridržane 2010©