Previous
Next

CILJI IN VIZIJA

Delujemo z namenom, da oplemenitimo kvaliteto življenja starejših ljudi v Obsotelju in Kozjanskem in vzpodbujamo k bolj odgovorni in socialno občutljivejši družbi.  

 

Naš cilj je, da z različnimi storitvami na domu, ki jih izvaja dobro usposobljen kader, omogočimo, da starejši preživijo svoje tretje življenjsko obdobje čim bolj kvalitetno in dostojno, v svojem znanem domačem okolju.

 

Smo ekipa, ki se zaveda, da le z kvalitetnim delom, ki je usmerjeno k posamezniku in njegovim potrebam, prinaša zadovoljstvo ne le uporabnikov, ampak tudi nas samih. Naše vodilo » jaz lahko naredim nekaj, ti lahko narediš nekaj, skupaj pa lahko narediva zelo veliko,« nam pomaga uresničevati naše cilje.