Previous
Next

CENIK

CENIK STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU 2021

OBČINA VELJAVNOST CENE(od) EKONOMSKA CENA NA URO
delovnik, nedelja in praznik
CENA ZA UPORABNIKA NA URO
delovnik, nedelja in praznik
SUBVENCIJA OBČINE NA URO
delovnik, nedelja in praznik
KOZJE 1/1/2021 20,55⠀⠀⠀22,32 6,00⠀⠀⠀6,51 14,55⠀⠀⠀15,81
PODČETRTEK 1/1/2021 20,55⠀⠀⠀22,32 6,00⠀⠀⠀6,51 14,55⠀⠀⠀15,81
BISTRICA OB SOTLI 1/1/2021 19,88⠀⠀⠀21,64 6,00⠀⠀⠀6,51 13,88⠀⠀⠀15,13

Podlaga: Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12)

 

Storitve pomoči na domu so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost oproščene plačila DDV.

 

Vse cene so v EUR.

 

Bistrica ob Sotli, 4.1.2021

 

Direktorica:

Lidija Umek, univ.dipl.soc.del.