Previous
Next

OBSEG POMOČI

 

1.  Gospodinjska pomoč:

 

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje uporabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.
 •  

 

2.  Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 

 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri umivanju in kopanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov.
 •  

 

3. Pomoč pri ohranjanju osebnih stikov:

 

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, priprava na institucionalno varstvo.

 •  

Storitve pomoči na domu opravljamo vse dni v tednu, vključno s soboto in nedeljo ter prazniki, v času med 6.00 in 22.00 uro zvečer.